I'm an image

บริการให้คำปรึกษา และดำเนินการจัดสอบออนไลน์

บริการให้คำปรึกษา
และดำเนินการจัดสอออนไลน์.

การสอบออนไลน์ เป็นหนึ่งในวิธีการวัดผล ที่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่หลากหลาย
เพื่อช่วยวิเคราะห์การเรียนรู้และความสามารถส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับองค์กร สถาบันการศึกษา สถาบันกวดวิชา หรือ ติวเตอร์ ที่ต้องการจัดสอบออนไลน์
EXAM MAX ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านแพลตฟอร์มการสอบออนไลน์

เรายินดีให้บริการ

บริการของ EXAMMAX

Question Bank

 • ให้คำปรึกษาออกแบบคลังข้อสอบให้สอดคล้องกับบทเรียน
 • มีระบบรองรับการออกข้อสอบ 9 ประเภท
 • มีเครื่องมือสร้างข้อสอบและสูตรคำนวนต่างๆ
 • สามารถตั้งค่าระดับความยากและออฟชั่นพิเศษของข้อสอบได้

Online Exams

 • มีระบบเพื่อจัดการเลือกสุ่มข้อสอบและจัดสมดุลย์ข้อสอบ
 • สามารถตั้งเวลาสอบและกำหนดการสอบล่วงหน้าได้
 • มีเรื่องระบบการตัดเกรด/ผลคะแนนสอบอัตโนมัติ
 • ให้คำแนะนำการและจัดอบรมการใช้ระบบควบคุมสอบ
 • รองรับการออกใบประกาศนียบัตร

User and Communication

 • มีระบบกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ระบบทั้งครูและผู้คุมสอบ
 • ให้บริการตั้งค่าและอบรมเรื่องสิทธิ์การใช้งานของระบบ
 • ให้คำปรึกษาและตั้งค่าระบบการสื่อสารกับผู้เข้าสอบ
 • มีระบบป้องกันข้อสอบและตรวจสอบเรื่องทุจริตการสอบ

Monitoring & Proctoring System

 • ให้บริการการยืนยันตัวตนก่อนเข้าสอบ
 • ใช้ระบบ AI ช่วยในการตรวจพฤติกรรมขณะทำการสอบ
 • ใช้ระบบวิดีโอสตรีมมิ่งเพื่อให้ผู้สอบตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์
 • ให้คำแนะนำการและจัดอบรมการสื่อสารระหว่างผู้สอบและผู้คุมสอบ

Report & Statistics

 • ให้คำแนะนำเรื่องรายงานภาพรวมการสอบในระบบ
 • มีระบบรายงานผลการสอบและประวัติการจัดสอบ
 • สามารถดูรายงานคะแนนและวิเคราะห์ผลการสอบรายบุคคล
 • มีระบบรายงานและวิเคราะห์ผลสอบราบบทเรียนและรายข้อสอบ

System and Operation

 • รับพัฒนา e-Exam Platform เพื่อใช้งานสำหรับองค์กร
 • ให้คำปรึกษาและบริการเชื่อมต่อ API ระบบ e-Exam ยอดนิยม
 • ให้บริการเชื่อมต่อระบบชำระเงินและระบบ CRM 
 • ให้บริการจัดสอบ คุมสอบและทีมงานให้คำแนะนำและช่วยเหลือผู้สอบ

สอบถามข้อมูลที่   0821632951 หรือ  info@exammax.co

ประสบการณ์ของ EXAMMAX

WWW. EXAM MAX .CO

สอบถามข้อมูล โทร. 0821632951 อีเมล์: info@exammax.co